Dasar Privasi

Sebagai pelanggan sendiri, kami memahami betapa seriusnya melindungi privasi pelanggan.

Notis ini mendedahkan amalan privasi untuk tapak web yang terletak di www.rilax.info. LifeLive International (2002) Pte Ltd (dirujuk sebagai "kami" atau "kami"), pembekal Rilax komited untuk melindungi privasi anda. Notis ini akan memberitahu anda tentang hak anda berkaitan dengan data peribadi anda yang telah dan/atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh kami.

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti. Dengan mengakses, mendaftar dan log masuk ke Rilax, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Dasar Privasi ini dan Terma Penggunaan tapak web.

Pelanggan boleh melawat dan menyemak imbas Rilax tanpa perlu memberikan butiran peribadi. Kami hanya akan mengumpul maklumat jika perlu untuk kami berbuat demikian dan hanya akan mengumpul maklumat jika ia berkaitan dengan urusan kami dengan anda. Melainkan anda log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda, kami tidak akan dapat mengenal pasti anda.

Apabila anda mendaftar akaun di Rilax, maklumat yang anda berikan mungkin termasuk:

1. Alamat E-mel Anda

2. Nama Penuh Anda

3. Nombor perhubungan anda

4. Jantina anda

5. Negara

Apabila anda membuat pembelian di Rilax, maklumat tambahan yang kami kumpulkan yang diperlukan untuk penghantaran mungkin termasuk:
1. Alamat Surat Menyurat Anda
2. Kad Kredit atau Debit dan Kaedah Pembayaran (bila dan, jika perlu)

Maklumat peribadi mandatori mungkin diperlukan daripada anda dan dikongsi dalam kumpulan korporat kami dan, atau kepada pihak ketiga untuk tujuan berikut:

· Memproses Pesanan Pelanggan: Untuk membolehkan kami menguruskan akaun berdaftar anda dengan kami; memproses pesanan anda dan untuk memberikan anda perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan melalui Rilax dan yang anda boleh minta;

· Perkhidmatan Kurier: Untuk menghantar produk yang telah anda beli daripada Rilax. Nama, alamat dan nombor telefon anda akan dihantar kepada syarikat perkhidmatan kurier untuk membuat penghantaran produk kepada anda.

· Sokongan Pelanggan: Untuk memaklumkan dan mengemas kini anda tentang penghantaran produk dan untuk tujuan sokongan pelanggan dan untuk memberikan anda maklumat yang berkaitan mengenai produk.

· Pembayaran dan Transaksi Jualan: Untuk mengesahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung dengan pembayaran yang anda boleh buat dalam talian. Pembayaran yang anda buat melalui Rilax akan diproses oleh portal pembayaran pihak ketiga yang diperlukan untuk tujuan menjalankan transaksi jualan yang telah anda buat.

Langganan E-mel

Sebagai tambahan kepada maklumat peribadi yang digariskan di atas, apabila anda mendaftar di Rilax dengan alamat e-mel anda, anda telah bersetuju untuk melanggan bahan pemasaran dan promosi kami dari semasa ke semasa. Pemasaran dan, atau bahan promosi ini mungkin datang daripada kumpulan korporat kami dan, atau melalui pihak ketiga bersekutu. Anda sentiasa boleh memilih untuk berhenti melanggan maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan mengklik pada fungsi berhenti melanggan yang terdapat dalam e-mel.

Melihat Pesanan Anda

Anda boleh mengakses pesanan anda dan mengemas kini maklumat peribadi anda dengan log masuk ke Akaun Anda di Rilax. Anda boleh melihat semua butiran pesanan anda, pesanan terbaru atau status pesanan anda pada papan pemuka akaun anda. Maklumat ini akan disimpan bersama kami. Dengan mengakses akaun anda, anda mengakui dan bersetuju untuk menilai data anda, kata laluan secara sulit dan tidak menyediakannya kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat penyalahgunaan kata laluan.

Melihat Keselamatan Pesanan Anda

Kami berhasrat untuk memastikan pelayan dan pangkalan data kami selamat dan bebas daripada akses tanpa kebenaran. Kami memastikan bahawa semua maklumat yang dikumpul akan disimpan dengan selamat dan terjamin. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

· Membenarkan anda mengakses akaun anda melalui kata laluan;

· Memusnahkan maklumat peribadi anda dengan selamat apabila ia tidak lagi diperlukan

Apabila anda terlibat dalam urus niaga dalam talian, anda menerima risiko keselamatan yang sedia ada dalam menyediakan maklumat dan berurusan dalam talian melalui internet dan tidak akan memikul tanggungjawab kami untuk sebarang pelanggaran keselamatan melainkan ini disebabkan oleh kecuaian kami yang lalai dengan sengaja.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana organisasi selain daripada kumpulan korporat kami dan pihak ketiga yang berkaitan secara langsung dan perlu untuk pembelian produk, penghantaran untuk tujuan yang sama yang anda telah benarkan. Dalam keadaan luar biasa, kami mungkin dikehendaki mendedahkan maklumat peribadi apabila dikehendaki oleh undang-undang. Kami komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, serta garis panduan dan perintah yang sepadan.

Aduan Tentang Pantai Privasi

Jika anda percaya bahawa privasi anda telah dilanggar, atau jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan pertanyaan atau aduan anda, sila hubungi kami di hello@rilax.info